Techonologie ekologického vznětového motoru

I přes pokrok v oblasti alternativních technologií, jako je hybridní elektrický pohon, plně elektrická a vodíková řešení, zůstane vznětový motor v dohledné budoucnosti primární hnací soustavou pro užitková vozidla. Momentálně neexistuje žádný stejně efektivní, úsporný a spolehlivý typ motoru.

Vylepšení výkonu vznětového motoru

Díky použití pokročilých technologií vstřikování paliva a systému zpracování emisí jsou moderní vznětové motory velmi „čisté“. Vlastně jsou emise vycházející z výfuku už sotva měřitelné.

Společnost DAF bude vznětový motor nadále vylepšovat a zdokonalovat, mimo jiné s cílem dosáhnout ještě výraznějšího snížení emisí. Další vylepšení se dají očekávat v souvislosti s vývojem nových typů paliv, jako jsou například hydrogenovaný rostlinný olej (HVO neboli Hydro-treated Vegetable Oil) výroba kapalného paliva z ekologické energie („power to liquid“).

Velká snížení emisí NOx a pevných částic

Není na škodu se čas od času zamyslet a ocenit, jak působivých výsledků již bylo dosaženo v oblasti emisí nákladních vozidel. Emise oxidů dusíku u moderního nákladního vozidla se vznětovým motorem dle normy Euro 6 jsou o neuvěřitelných 95 % nižší než emise podobného vozidla před 25 až 30 lety. Emise pevných částic za stejné období klesly ještě víc – o 97 %. 

Jinými slovy:

Jedno nákladní vozidlo dle normy Euro 1, vyrobené v roce 1994, produkuje stejné množství NOx jako 20 moderních nákladních vozidel.

Pokud jde o emise pevných částic: jedno nákladní vozidlo Euro 1 z roku 1994 znečišťuje tolik, jako 35 nákladních vozidel vyrobených v současnosti.

Euro 1 6 compared

A co CO2 ?

Nejnovější generace vozidel DAF je přinejmenším o 20 % efektivnější než její předchůdci před 20 lety. V tomto případě se o 20 % nižší spotřeba paliva projeví jako přímé snížení emisí CO2 o 20 %.