Obnova VIN

Vzhledem k novému postupu na stanicích technické kontroly, kde se důsledně kontrolují identifikační znaky vozidla (správnost a čitelnost VIN na rámu a typového štítku vozidla), je třeba u některých vozidel provést identifikaci a ztotožnění.

Obnova VIN a ztotožnění vozidla

Jedná se o případy, kdy je VIN na rámu vozidla nečitelné. Vozidlo je „vyhozeno“ z STK nebo se zákazník sám od sebe na dealera obrátí s nečitelným VIN.

Zajistíme pro Vás ztotožnění vozidla DAF:

  • Stažení potřebných dat z řídicí jednotky
  • Pořízení fotodokumentace typových štítků, původního a nového VIN
  • Odstranění starého VIN
  • Vyražení nového VIN na rám vozidla
  • Nahrání u odeslání všech potřebných dokumentů pro zapsání do systému Ministerstva dopravy DAVOZ (Databáze vozidel)
  • Do 7 pracovních dnů dostanete originální potvrzení o identifikaci vozidla
  • Potvrzení je také uloženo na portálu STK-CIS (Centralizovaný informační systém STK), kam mají přístup STK a úřady s rozšířenou působností

Co musíte udělat Vy:

  • Potvrzení předat na Odbor dopravy, kde provedou záznam o obnově VIN do technického průkazu
  • Navštívit evidenční kontrolu vozidel (pouze v případě, že jste již byli „vyhozeni“ z STK)
  • Navštívit stanici technické kontroly

Příjem zakázek pouze po objednání, zde.