Geometrie

Naše pracoviště je vybaveno moderním laserovým měření geometrie, náprav a rámů JOSAM Laser AM. Pro nákladní vozidla s podélníkem.

Proč měříme geometrii:

 • úspora PHM 4-20%
 • úspora pneumatik 15-50%
 • zvýšení bezpečnosti provozu
 • zvýšení jízdního komfortu

Co měříme:

 • Sbíhavost / rozbíhavost řízení nápravy – Vzájemné horizontální nastavení kol jedné nápravy vůči sobě.
 • Poloha nápravy – Postavení horizontální osy jednotlivých náprav vozidla vůči jeho podélné ose.
 • Odklon kola – Odklon kolmé vertikální osy kola od vozovky.
 • Záklon rejdového čepu – Úhel sevření podélnou osou rejdového čepu a příčnou vertikální kolmou osou kola k vozovce
 • Příklon rejdového čepu – Úhel sevření podélnou osou rejdového čepu a podélnou vertikální kolmou osou kola k vozovce.
 • Diferenční úhel rejdu – Rozdíl úhlu vychýlení vnitřního a vnějšího kola při zatočení vnitřního kola o 20 stupňů.
 • Maximální úhel rejdu – Maximální úhel vytočení vnitřního kola.

 Příjem zakázek pouze po objednání zde.