Technologie ekologického vznětového motoru

Moderní spalovací motor se vyznačuje stále více ekologickými vlastnostmi a lepší trvalou udržitelností. I přes pokrok v oblasti alternativních technologií, jako je hybridní elektrický pohon, plně elektrická a vodíková řešení, zůstane vznětový motor v dohledné budoucnosti primární hnací soustavou pro užitková vozidla. Momentálně neexistuje žádný stejně efektivní, úsporný a spolehlivý typ motoru.

Vylepšení výkonu vznětového motoru

Díky použití pokročilých technologií vstřikování paliva a systému zpracování emisí jsou moderní vznětové motory velmi „čisté“. Vlastně jsou emise vycházející z výfuku už sotva měřitelné.

Společnost DAF bude vznětový motor nadále vylepšovat a zdokonalovat, mimo jiné s cílem dosáhnout ještě výraznějšího snížení emisí. Další vylepšení se dají očekávat v souvislosti s vývojem nových typů paliv, jako jsou například hydrogenovaný rostlinný olej (HVO neboli Hidro-treated Vegetable Oil) výroba kapalného paliva z ekologické energie („power to liquid“)).

Velká snížení emisí NOx a pevných částic

Není na škodu se čas od času zamyslet a ocenit, jak působivých výsledků již bylo dosaženo v oblasti emisí nákladních vozidel. Emise oxidů dusíku u moderního nákladního vozidla se vznětovým motorem dle normy Euro 6 jsou o neuvěřitelných 95 % nižší než emise podobného vozidla před 25 až 30 lety. Emise pevných částic za stejné období klesly ještě víc – o 97 %. 

Jinými slovy:

Jedno nákladní vozidlo dle normy Euro 1, vyrobené v roce 1994, produkuje stejné množství NOx jako 20 moderních nákladních vozidel.

Pokud jde o emise pevných částic: jedno nákladní vozidlo Euro 1 z roku 1994 znečišťuje tolik, jako 35 nákladních vozidel vyrobených v současnosti.

Euro 1 6 compared

A co CO2 ?

Nejnovější generace vozidel DAF je přinejmenším o 20 % efektivnější než její předchůdci před 20 lety. V tomto případě se o 20 % nižší spotřeba paliva projeví jako přímé snížení emisí CO2 o 20 %.

Hydrogenovaný rostlinný olej

HVO – snížení emisí CO₂ o 90 % bez jakýchkoli úprav vozidel

Moderní vznětové motory DAF v modelových řadách LF, CF a XF jsou již vhodné pro HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), nejnovější generace bionafty, která se vyrábí z rostlinných olejů a odpadních tuků.

90% snížení emisí CO2

Naše současná generace vozidel DAF již dokáže jezdit na HVO bez technických úprav nebo snížení výkonu. HVO může na cestě Použití HVO může dle výpočtu „well to wheel“ vést ke snížení emisí CO2 až o 90%.

HVO

Alternativa motorové nafty přívětivá k životnímu prostředí 

Na rozdíl od předchozích generací bionafty nemá výroba hydrogenovaného rostlinného oleje vliv na produkci potravin. To byl důležitý důvod, proč se společnost DAF v minulosti zdráhala propagovat bionaftu. Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) je vyrobený z hydrogenovaných olejů rostlinného původu a odpadních olejů a tuků. Jelikož tento proces využívá vodík místo metanolu, hydrogenovaný rostlinný olej je alternativou motorové nafty, která je přívětivější k životnímu prostředí. Další podrobnosti vám poskytne váš dodavatel paliv.

Výroba kapalného paliva z ekologické energie („power-to-liquid“)

Až 100% snížení emisí CO₂

Když se podíváme trochu dál do budoucnosti, vidíme paliva, která mohou vést ke 100% snížení emisí CO2. Tato paliva typu „power-to-liquid“ zahrnují využití elektrolýzy a ekologické energie k výrobě vodíku, který se posléze spojí s recyklovaným CO2 a vznikne syntetická motorová nafta.

Opětovné zachycení CO2 

Ústředním principem výroby kapalného paliva z ekologické energie (paliva typu „power-to-liquid“) jsou filtry, které jsou aktuálně vyvíjeny a které zachycují a ukládají CO2.

Opětovné zachycení CO2 uvolňovaného během spalování a jeho kombinací s vodíkem se kruh uzavírá a CO2, který byl původně vypuštěn, se znovu využije k vytvoření paliva.

Power to liquid

COneutrální

Paliva typu „power-to-liquid“, tedy pocházející z výroby kapalného paliva z ekologické energie jsou paliva budoucnosti a lze je distribuovat prostřednictvím stávající sítě čerpacích stanic. Bylo by dokonce možné je použít ve stávajících vznětových motorech. Jsou zcela CO2 neutrální „od zdroje ke kolům“, samozřejmě pokud se vodík vyrábí s použitím solární energie, hydroelektřiny nebo větrné energie.

Paliva typu „power-to-liquid“ se v současnosti vyrábějí za poměrně vysokou cenu a v malém měřítku v laboratorních prostředích. Předpokládá se, že pro širší využití budou k dispozici někdy v letech 2025 až 2030.