Stotisící smlouvu podepsali zástupci společnosti SUEZ Recycling and Recovery

Od roku 2014 se zdvojnásobil počet uzavřených smluv o servisu a údržbě DAF MultiSupport. V současné době je více než 40 % všech nákladních vozidel DAF dodáváno se smlouvou o servisu a údržbě, která je sestavena přesně podle požadavku zákazníka a typu provozu jeho vozidel. Největší výhodou pro zákazníka je jistota pevných nákladů na servis a údržbu jeho vozidla. Stotisící smlouvu DAF MultiSupport podepsala celoevropsky působící společnost SUEZ Recycling and Recovery pro své nové vozidlo DAF CF 400 FAQ 8 x 2 se speciální nástavbou na odvoz odpadu.

 Při výběru smlouvy o servisu a údržbě DAF MultiSupport si zákazník vybírá rozsah služeb a délku trvání smlouvy. Dokonce může smlouvu rozšířit o nástavbu, přívěs nebo návěs. Díky tomu, že se dealer DAF postará kompletně nejen o plánování údržby, ale také o její administrativu, ušetří zákazníkům mnoho času. Ti se pak mohou plně soustředit na svoje podnikání.

Pevná cena, maximální dostupnost vozidla

Díky smlouvám o servisu a údržbě DAF MultiSupport mají zákazníci jistotu perfektní péče o svá vozidla. Minimalizují se tak prostoje jejich vozidel, navíc za pevnou cenu na kilometr. Smlouvy o servisu a údržbě DAF MultiSupport lze uzavřít v rámci šesti různých balíčků, odstupňovaných od běžné údržby až po všechny servisní práce a kompletní péči o vozidlo.

Společnost SUEZ Recycling and Recovery si pro svoje vozidla DAF, která jsou součástí flotily o 360 nákladních vozidlech, vybrala balíček DAF MultiSupport Full Care.

„Díky smlouvám o servisu a údržbě DAF MultiSupport se můžeme plně soustředit na své podnikání“

Nákupní ředitel společnosti SUEZ Andy van Nisselrooij řekl: „Mezi naše hlavní kritéria při pořizování vozidel patří především spolehlivost, bezpečnost a také celkové náklady spojené s provozem. To, že náklady na údržbu a opravy máme zahrnuty do pořizovací ceny vozidla, nám poskytuje úplný přehled o celkových nákladech. Znamená to, že v dlouhodobém výhledu mámě zajištěnu kvalitní údržbu vozidel spolu s jejich maximální dostupností. Smlouvy DAF MultiSupport nám umožňují věnovat se naplno našemu podnikání: inteligentnímu hospodařením s odpady a jejich zpracování, čímž můžeme jednodušeji přispívat k omezení vyčerpávání zdrojů naší planety.“

Pro jakoukoliv činnost
Ředitel poprodejních služeb společnosti DAF Trucks Albert Florijn řekl: „Naši zákazníci jsou stále méně ochotni zabývat se údržbou vozidel. Nákladní vozidlo je pro ně prostě jen něco, co je nutné mít. Především je zajímá maximální dostupnost vozidla, minimální čas při organizaci jeho údržby spolu s pevnou a samozřejmě co možná nejnižší cenou na ujetý kilometr. Na to je tou správnou odpovědí právě smlouva DAF MultiSupport, která slouží také jako výborný příklad našeho programu DAF Transport Efficiency. A protože smlouva o servisu a údržbě DAF MultiSupport je vždy šitá zákazníkovi na míru, můžeme tak nabídnout ten nejlepším produkt pro každé podnikání – jakkoliv je velké či malé.“

 

Popisek fotografie:

Richard Zink (DAF Trucks), Andy van Nisselrooij (SUEZ), Eelco van Veen (DAF Trucks) a Albert Florijn (DAF Trucks) během podpisu stotisící smlouvy na opravy a údržbu DAF MultiSupport, kterou právě podepisuje Richard Bierhuizen (SUEZ).

 

Společnost DAF Trucks N.V. – dceřiná společnost severoamerické společnosti PACCAR Inc. – je předním výrobcem lehkých, středně těžkých a těžkých nákladních vozidel. Společnost DAF patří také ke špičce v oblasti služeb k produktům: poskytuje smlouvy na opravy a údržbu z programu MultiSupport, finanční služby od společnosti PACCAR Financial a prvotřídní služby v oblasti dodávek náhradních dílů od společnosti PACCAR Parts. Společnost DAF Trucks N.V. má výrobní závody v Eindhovenu v Nizozemsku, ve Westerlo v Belgii, v Leylandu ve Velké Británii a v Ponta Grossa v Brazílii a přes 1 000 dealerů a servisních míst v Evropě i mimo ni.
Společnost SUEZ Motto: „Jsme u zrodu revoluce ve zdrojích. Ve světě, stojícím před vysokým demografickým růstem, překotnou urbanizací a nedostatkem přírodních zdrojů, je zajištění, optimalizace a obnova zdrojů pro naši budoucnost zásadní.“Společnost SUEZ (Paříž: SEV, Brusel: SEVB) dodává pitnou vodu 92 milionům lidí, poskytuje služby zpracování odpadních vod pro 65 milionů lidí, sváží odpad vyprodukovaný téměř 50 miliony lidí a každý rok recykluje 14 milionů tun odpadu, přičemž vyrobí 5 138 GWh lokální a obnovitelné energie. Společnost SUEZ, která je zastoupena na všech pěti kontinentech, je se svými 80 990 zaměstnanci hlavním hráčem v oblasti udržitelného řízení zdrojů. V roce 2015 dosáhla obratu 15,1 miliardy eur.

Eindhoven 2. května 2016

Další informace:
DAF Trucks N.V.

  • Corporate Communications
  • Peter van Kessel +31 (0) 40 214 2874
  • Rob Appels +31 (0) 40 214 2104
  • www.daf.com

DAF Trucks CZ